Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1560240       Przypomnijmy, że w ramach współpracy z firmą nasienną z grupy Maïsadour Semences my uczniowie z III klasy technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik uczestniczyliśmy w założeniu i prowadzeniu doświadczenia polegającego na ocenie potencjału plonotwórczego kukurydzy. Doświadczalna plantacja obejmowała powierzchnię 3 ha, na której wysiano 10 rodów. Wraz z przedstawicielem firmy panem Tomaszem Marciniakiem, dokonywaliśmy oceny parametrów uprawy kukurydzy podczas jej wegetacji. Zbiór nasion odbył się na początku października  i wtedy dokonywaliśmy pomiarów różnych pomiarów. Uzyskiwane wyniki były bardzo zaskakujące, ponieważ wilgotność ziarna wahała się w granicach od 17,7% aż do 30,5%. Natomiast plony w przeliczeniu na 1 ha dla poszczególnych rodów wynosiły od 7,5 tony do 11 ton. Przeprowadzone doświadczenie zapewne dostarczyło wiele cennych informacji oraz wzbogaciło w praktyczną wiedzę, którą to będziemy mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach.

Czytaj więcej...

P1560336      Dnia 16 października 2016 r. pracownicy naszej szkoły wraz z rodzinami wybrali się do Płocka. Głównym celem było obejrzenie spektaklu w miejscowym Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego pt. „Poskromienie złośnicy" W. Szekspira w reżyserii Marka Mokrowieckiego. Przed sztuką wycieczkowicze posilili się smacznym obiadem, a następnie udali się na spacer po urokliwych uliczkach płockiej starówki. Później już był spektakl teatralny, podczas którego widzowie mogli podziwiać uwspółcześnioną wersję znanej komedii Szekspira. Było i zabawnie, i pouczająco. Wyjazd zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej na pewno można zaliczyć do udanych.

Czytaj więcej...

ken 011       W dniu 13 października 2016 r. w naszej szkole odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy IV Technikum oraz uczennice z klasy III Technikum pod kierownictwem Anny Andrzejewskiej zaprezentowali wiele ciekawych wierszy obrazujących trud pracy nauczyciela oraz humorystyczne przedstawienie z udziałem dziewcząt z klasy III Technikum, które na pewno zapadnie w pamięci uczniów i zebranych gości. Część artystyczna została uświetniona występem chóru szkolnego pod przewodnictwem p. Joanny Sekleckiej – Tarki. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i wręczyli drobne, słodkie upominki. Akademia zwieńczona została życzeniami od Pana Dyrektora Arkadiusza Ciechalskiego. Serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

P1560254     Wzorem lat ubiegłych ostatnio uczniowie klas drugich technikum na zajęciach z przedmiotu wiedza o kulturze udali się do sąsiadującego ze szkołą kościoła pw. św. Urszuli w Kowalu, aby zapoznać się z najciekawszymi obiektami zabytkowymi tam się znajdującymi Kościół parafialny praktycznie jako jedyny stanowi namacalny dowód bogatej i sięgającej głęboko w czasy średniowiecza historii naszego królewskiego grodu.

    

Czytaj więcej...