Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

szkola 
 Młody Rolniku - ostatnia szansa

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych,

musisz mieć kwalifikacje rolnicze.
Możesz je uzyskać, zapisując się na kurs.

Od marca br. w  Naszej szkole ruszają kursy:
- w zawodzie rolnik, R3 prowadzenie produkcji rolniczej
- w zawodzie pszczelarz, R4 prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Kurs daje uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego oraz korzystaniaz programów unijnych, umożliwiają zdobycie prawa jazdy kat. T, obsługi kombajnów zbożowych oraz stosowania środków ochrony roślin.
- w zawodzie kucharz, T06 sporządzanie potraw i napojów

Nauka bezpłatna. Zapraszamy
tel. (54) 284-22-19
e-mail:zskowal(at)zskowal.edu.pl
www.zskowal.edu.pl
          infoPragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z dniem 31 sierpnia 2015 r. zlikwidowane zostanie Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
P1480301    Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z wybitnym aktorem, pochodzącym, podobnie jak król Kazimierz Wielki, z naszego miasta - panem Janem Nowickim. Zgromadzona licznie w szkolnej auli młodzież, z uwagą słuchała gościa, który opowiadał o początkach swojej kariery, wspominał o latach spędzonych w Kowalu, z rozrzewnieniem mówił o szkole i pedagogach, a także pierwszych, szkolnych inscenizacjach światowych dzieł Czechowa czy Schillera. Mistrz Jan - jak przyjęto nazywać pana Nowickiego - podkreślił również, jak ważną rolę w edukacji młodzieży i w życiu każdego, wartościowego człowieka, winna pełnić literatura i żywy kontakt z kulturą.

Czytaj więcej...

UTP 015      Dnia 13.02.2014 r. klasy IV TA/TŻ, III TA/TŻ oraz I TR wraz z opiekunami paniami Sylwią Kubiak, Anną Włodarską oraz Aleksandrą Zabielską brały udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uczelnia przygotowała niezwykle ciekawy program skierowany do przyszłych kandydatów. Drzwi otwarte zainaugurował Prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. Inż. Janusz Prusiński opowiadając o dostępnych na uczelni kierunkach oraz perspektywach zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Czytaj więcej...