Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1460961       Dnia 17.X.2014 r. społeczność naszej szkoły obchodziła jubileusz 40-lecie swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., którą celebrowali ks. proboszcz, kanonik dr Piotr Głowacki, ks. Zbigniew Raj i ks. Andrzej Mazur (były i aktualny prefekt), a następnie w auli dyr. Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych zebranych, w tym gości, wśród których byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału MRiRW Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk dyr. Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, dyrektorzy agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, dyr. szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyr. okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

DSC 0921         W dniach 11-12 października 2014 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w Dożynkach, odbywających się na terenie Domu Polonii w Pułtusku. Tegoroczne wydarzenie ,,Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu", zorganizowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w pułtuskiej Bazylice Zwiastowania NMP, a otwarcia dożynek dokonał Podsekretarz Stanu MRiRW – pan Tadeusz Nalewajk. W wydarzeniu uczestniczyło 45 szkół rolniczych z całej Polski, których organem prowadzącym jest minister rolnictwa. Reprezentację naszej szkoły pod przewodnictwem dyrektora Wojciecha Rudzińskiego stanowili nauczyciele – Anna Kopacka i Joanna Seklecka - Tarka oraz uczennice – Natalia Machalska, Magdalena Tomaszewska i Angelika Zawadzka. Wspomagała nas Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem" z Łącka w osobie Pani Prezes Agnieszki Żukowskiej.

Czytaj więcej...

P1460780        Dnia 7 października 2014 r. z okazji 35-lecia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyła się ogólnopolska konferencja "Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych na terenie Parków Krajobrazowych - szanse i problemy". Uroczystość uświetnili znakomici goście, którzy złożyli gratulacje na ręce Dyrektora GWPK pana Witolda Kwapińskiego. Osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz Parku wręczono podziękowania. Również Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu pan Wojciech Rudziński otrzymał dyplom z podziękowaniami.

Czytaj więcej...

IMG 9641       W dniu 7 października 2014 r. uczniowie klasy I Technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz III klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kucharz pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięli udział warsztatach organizowanych przez Agencje Rynku Rolnego OT Bydgoszcz na temat „Polska smakuje tradycją" - potrawy z gęsiny. Warsztaty rozpoczęły się prelekcją na temat „Trzy znaki smaku". Istotą pokazu było informowanie na temat wspólnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promowanie znakomitych w tym systemie produktów spożywczych. W drugiej części spotkania uczniowie przyglądali się jak słynny kucharz z 20-letnim stażem, zarówno właściciel restauracji Villa Calvados w Bydgoszczy - Grzegorz Parczewski wykonuje potrawy z gęsiny.

Czytaj więcej...