Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

dod zsckrkowal 2015
DSCN6128        W ramach współpracy szkoły z WSHE we Włocławku od lat bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez tę uczelnię. Ostatnio, w dniu 16 kwietnia 2015 r., odbyło się w jej murach już XIV Seminarium młodzieżowe pt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu". Jego organizatorem było Studium Języka Polskiego i Kultury Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Patronat honorowy objął rektor WSHE, a osobą prowadząca był prof. nadz. WSHE Adam Wróbel.

Czytaj więcej...

 pszczo 004        W dniu 22-go kwietnia 2015 r. opiekun Klubu Młodego Pszczelarza – nauczyciel Andrzej Rybka oraz prowadzący zajęcia praktyczne – nauczyciel Krzysztof Kordyl, wraz z grupą młodzieży klasy II Technikum w zawodzie rolnik, na zajęciach praktycznych dokonali przeglądu wiosennego rodzin pszczelich w szkolnej pasiece edukacyjnej. Młodzież w trakcie przeglądu miała możliwość obejrzenia jak wygląda ul w środku z pracującą w nim rodziną pszczelą. Ponadto uczniowie poznali skład rodziny pszczelej, ocenili poziom zapasów pokarmu w ulach oraz kondycję poszczególnych rodzin pszczelich.

Czytaj więcej...

foto owiur bol 1       Najpierw w szkole odbyły się eliminacje wewnątrzszkolne, które wyłoniły naszych reprezentantów do kolejnego etapu olimpiady. Okręgowy etap odbył się w dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. Uczniowie rywalizowali w 6 blokach tematycznych. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie w niżej podanych blokach:
 
 

Czytaj więcej...