Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

lipsk 061      W dniu 22.01.2015 r. kierownictwo szkoły w osobach – dyrektor W. Rudziński i kierownik kształcenia praktycznego – A. Rybka, udało się z wizytą do Niemiec. Celem wyjazdu było dopracowanie warunków umowy 3-tygodniowego stażu zawodowego dla 18 uczniów naszej szkoły. W ramach zawartej umowy w czerwcu bieżącego roku udadzą się na staż uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Miejscem odbycia stażu będą lokale gastronomiczne na terenie Schkeudtiz i Leipzig. W tym czasie będzie realizowana tematyka z zakresu szeroko pojętej branży gastronomicznej. W czasie wolnym od zajęć planowane są wycieczki po najbliższej okolicy. Wierzymy, że takie kształcenie młodzieży przyczyni się do lepszego przygotowania zawodowego, wpłynie na zwiększenie samodzielności uczniów, poszerzy wiedzę o kulturach innych narodów, nie mówiąc o doskonaleniu umiejętności językowych.

Czytaj więcej...

00 013       W dniach 15 i 16 stycznia 2015 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Ewą Perlińską i Aleksandrą Zabielską mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej". W szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy III ZSZ, IV Technikum i Szkoły Policealnej posiadający gospodarstwo rolne. Pierwszy dzień był dniem wykładowym. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat przetwórstwa oraz marketingu, reklamy i zarządzania przedsiębiorstwami w przetwórstwie.

Czytaj więcej...

P1470763        Dnia 21 stycznia 2015 r. da naszej szkoły przybyła dr inż. Janina Bennewicz – adiunkt w Katedrze Zoologii i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy ze swoim magistrantem Mateuszem Żakiem, absolwentem naszego Technikum Agrobiznesu z roku 2010. Goście w ciekawy sposób zaprezentowali ofertę edukacyjną bydgoskiej uczelni. Pani dr przedstawiła także mini wykład połączony z prezentacją multimedialną o mszycach.

Czytaj więcej...

P1470753      W dniu 17 stycznia 2015 r. słuchacze II klasy Szkoły Policealnej kształcący się w zawodzie technik turystyki wiejskiej zostali zapoznani z technologią produkcji ziół. W tym celu słuchacze udaliśmy się do Kruszynka do Firmy Zielarskiej Lewandowski, gdzie jej właściciel przedstawił perspektywy rozwoju produkcji ziół w Polsce. Również zobaczyliśmy proces obróbki surowców zielarskich oraz maszyny i urządzenia używane w tym procesie. Firma zajmuje się produkcją ponad 100 gatunków roślin zielarskich, które jako surowiec znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, paszowym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Na koniec naszego spotkania, niektórzy ze słuchaczy nawet zawarli wstępne, ustne umowy na produkcje ziół. Oczywiście życzymy powodzenia, dużych plonów i zadawalających rezultatów finansowych.

Czytaj więcej...