Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 rekrutacja 2016
 

karnkowo 001         W dniu 21.06.2016 r. w Karnkowie odbyła się XIV edycja Dobrzyńsko-Kujawskiego Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak podkreślali organizatorzy, z przewodniczącym jury dr. Adamem Wróblem na czele, rywalizacji między młodzieżą w konkursie nie było, liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Tym razem naszą szkołę reprezentowali pierwszoklasiści: Dominik Broda i Dawid Masłowski. Ich debiut przyniósł laury w postaci II i III miejsca. Spotkaniu w niezwykle miłym gronie towarzyszyły iście wakacyjne humory. Z żalem opuszczaliśmy gościnne Karnkowo z nadzieją, że spotkamy się w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

info       Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami zapraszamy w okresie wakacyjnym na następujące zajęcia:
1. Udział festynie pn. Miodobranie na Kujawach w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w KŁÓBCE dnia 26 czerwca br. od godz. 15.00.
2. Zajęcia praktyczne w pasiece ODR ZARZECZEWO dnia 15 lipca br. godz. 17.00 – Przegląd po ostatnim miodobraniu.
3. Zajęcia praktyczne w pasiece ODR ZARZECZEWO dnia 5 sierpnia br. godz. 17.00  – Metody zwalczania warozy.
4. Udział w Święcie Miodu w ODR ZARZECZEWO dnia 7 sierpnia br. od godz. 10.00.
5. Udział w Wojewódzkim Święcie Pszczelarza w KRUSZWICY dnia 21 sierpnia br. od godz. 10.00.
       absolwenci r03 2016Niedawno kolejni absolwenci ukończyli kurs R.03 prowadzenie produkcji rolniczej. Nabyli oni wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa w dziedzinach takich jak: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie czy organizacja gospodarstw rolnych. Ponadto podczas szkolenia można było zdobyć prawo jazdy na ciągnik i kombajn. Oprócz tego ukończenie kursu otwiera absolwentom drogę do korzystania z szerokiego wachlarza pomocy unijnej, a także pozwala – zgodnie z przepisami nowej ustawy o obrocie ziemią - na zakup ziemi do prowadzenia produkcji rolniczej. Absolwenci kursu mogą również kontynuować naukę w naszej placówce na kursie R.16, a po jego ukończeniu uzyskać dyplom technika rolnika. Tegoroczna grupa kursantów jest bardzo zgrana i ambitna. Już 10 osób zadeklarowało chęć pogłębiania wiedzy na kursie R.16. Warunkiem przystąpienia do tej formy szkolenia jest ukończenie kursu R.03 i posiadanie wykształcenia średniego. Zapraszamy i życzymy powodzenia.