Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 plakat kurs pszcelarski
 
DSCN9420       Po nowym roku pierwszą imprezą rolniczą, jaką odwiedziliśmy, były targi Ferma w Łodzi. Piątkową grupę stanowili uczniowie szkoły zawodowej i technikum, natomiast w sobotę na targi pojechali słuchacze kursów rolniczych i szkoły policealnej. Impreza ta ma na celu pokazanie się i zareklamowanie firm związanych głównie z produkcją zwierzęcą. Zwiedzający mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielami wiodących firm z zakresu żywienia oraz wyposażenia budynków inwentarskich. Poza tym ważnym elementem z zakresu edukacji były panele wykładowe prowadzone przez najlepszych specjalistów odnośnie hodowli zwierząt czy uprawy roślin na cele paszowe.

Czytaj więcej...

P1570605       W dniu 15 lutego 2017 r. odbyły się w naszej placówce szkolenia na temat pożądanych zachowań na trudnym obecnie rynku pracy. Uczniowie klas kończących szkołę, tj. IV klas technikum kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik oraz uczniowie kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczący się w zawodzie mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych, uczestniczyli w prelekcji Haliny Łukaszewicz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku. Po wykładzie prelegentki młodzież zadawała pytania i dyskutowała na interesujące ją kwestie związane z sytuacją absolwenta szkoły na lokalnym rynku pracy.

Czytaj więcej...

info 100x100     Słuchacze wszystkich kursów i szkoły policealnej zaczynają zajęcia w semestrze II od zjazdu w dniach 17-18 lutego 2017 r. Plany zajęć do pobrania w zakładce "Plany zajęć, egzaminów"