Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Próbna ewakuacja w naszej szkole

probna ewakuacja w naszej szkole 1 20171129 1165184617W dniu 28 listopada 2017 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja spowodowana zagrożeniem pożarowym. W porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną, pan dyrektor Andrzej Zdrojewski podjął decyzję o przeprowadzeniu w/w ewakuacji młodzieży, nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły. Celem było sprawdzenie w praktyce znajomości przepisów dotyczących postępowania w momencie zagrożenia pożarem. Po próbnej ewakuacji bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski przeprowadził podsumowanie powyższego przedsięwzięcia, przyznając, że ewakuacja szkoły przebiegła bardzo sprawnie. W całym zdarzeniu brało udział 97 uczniów szkoły, 15 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi szkoły, a także specjalista ds. bhp Jacek Wiśniewski.

 

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl