Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Ksenia stypendystką premiera

ksenia stypendystk premiera 1 20171130 1750143598Dnia 29 listopada 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku odbyło się wręczenie dyplomów uczniom nagrodzonym stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród ponad 40 wyróżnionych znalazła się Ksenia Widawska – uczennica IV klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w naszej szkole. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością posłanka na Sejm RP pani Joanna Borowiak. Dyplomy wręczały panie: Małgorzata Oborska – kujawsko-pomorski wicekurator oświaty i Dorota Dzięgielewska – dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku.

Podczas gali zaprezentowali się chórzyści, na co dzień uczniowie Liceum Ziemi Kujawskiej, a ćwiczący w chórze Canto, zaś specjalny występ dla młodzieży przygotowali nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w Radziejowie, wykonując kilka znanych utworów instrumentalnych. Podczas ceremonii padło wiele podziękowań, dla nauczycieli, rodziców i samych nagrodzonych oraz słowa uznania za wysiłek i zaangażowanie w niełatwej drodze zdobywania wiedzy i umiejętności. Takie chwile jak te, podczas uroczystości, są najlepszą nagrodą za włożony wysiłek w osiągnięcie tak wysokich wyników w nauce. Cała nasza społeczność szkolna jest dumna z osiągnięć Kseni i dopingujemy ją, aby osiągała w swoim życiu dalsze sukcesy.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl