Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Badaliśmy wodę i glebę na warsztatach w GWPK

badalimy wod i gleb na warsztatach w gwpk 1 20171205 1613679655W dniach 22 i 29 listopada 2017 r. uczniowie klas drugich Technikum wzięli udział w warsztatach przyrodniczych, których tematem było „Badanie wody i gleby". Zajęcia odbyły się w pracowni dydaktycznej GWPK, poprowadziła je Pani Patrycja Modrzejewska z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Młodzież po wysłuchaniu prelekcji wprowadzającej przystąpiła do wykonania analiz chemicznych i fizycznych próbek przyniesionych przez każdego z uczestników oraz dostarczonych przez prowadzącą zajęcia.

Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i zapewne staną się stałym elementem w edukacji przyrodniczej naszej szkoły.

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl