Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Na bieżąco w tematyce pszczelarskiej…

na bieco w tematyce pszczelarskiej 1 20171211 1877454139W dniu 07.12.2017 r. uczniowie-członkowie Klubu Młodego Pszczelarza wraz z opiekunem brali udział w konferencji na temat: „Pszczelarstwo i gospodarka pasieczna szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, zorganizowanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Konferencja odbyła się w Toruniu, w siedzibie urzędu. Program obejmował m.in. następujące zagadnienia: pszczoły jako ważny element produkcji rolniczej i ogrodniczej, możliwości eliminowania przyczyn masowego ginięcia pszczół poprzez właściwą gospodarkę pasieczną oraz hodowlę pszczół w mieście w pasiekach zlokalizowanych na dachach. Udział w konferencji poszerzył naszą wiedzę w zakresie, jak wielkie znaczenie mają pszczoły w życiu człowieka i gospodarce, jakie zagrożenia czyhają na te owady w postaci chorób oraz antropogenicznego oddziaływania człowieka. Po konferencji młodzież odbyła spacer po toruńskiej Starówce.

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl