Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Braliśmy udział w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego 1 20171211 1627601750W dniach 5-6 grudnia 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował w Warszawie seminarium dla pracowników branż hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej. Celem warsztatów było m.in. poznanie opinii pracodawców oraz nauczycieli kształcenia zawodowego na temat kierunków rozwoju poszczególnych branż, zmian w kształceniu zawodowym oraz roli pracodawcy na egzaminie. Warsztaty branżowe poprzedzone zostały wykładami ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Gościem specjalnym był znany i ceniony w branży gastronomicznej Karol Okrasa. Nasza szkołę reprezentowały panie Wanda Garlicka właścicielka firmy „Garsad” z Krukowa i Iwona Daniel nauczycielka przedmiotów zawodowych. Warto dodać, że dyskusja podczas warsztatów branżowych była bardzo merytoryczna i burzliwa. Należy mieć nadzieję, że wnioski pracodawców oraz nauczycieli kształcenia zawodowego, które wypłynęły podczas spotkania, zostaną uwzględnione i przyczynią się do jeszcze lepszych efektów kształcenia młodzieży, a co za tym idzie, pozyskiwania nowoczesnej kadry dla gospodarki.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl