Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Właściwa eksploatacja, to nasze bezpieczeństwo

waciwa eksploatacja to nasze bezpieczestwo 1 20171221 1483254931Zajęcia praktyczne uczniów z Technikum kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki prowadzone są w oparciu o szkolną pracownię oraz warsztaty szkolne. Jednakże wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stawiane są przed przyszłymi absolwentami, niektóre zajęcia praktyczne realizowane są w firmach prywatnych prowadzących działalność w obszarze tematyki w ramach programu nauczania. Realizując program zajęć praktycznych w dniu 14.12.2017 roku druga grupa uczniów klasy II Technikum odbyła zajęcia praktyczne zakładzie AUTO SERWIS w Rakutowie z tematyki: badania techniczne samochodów i pojazdów rolniczych. Badanie techniczne to obowiązkowe badanie sprawności naszego pojazdu przeprowadzane w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Jest ono niezbędne, aby pojazd w ogóle został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Pod nadzorem diagnosty uczniowie dokonywali badania, które obejmowało m.in: identyfikację pojazdu, sprawdzenie numeru VIN, jego zgodności z dowodem rejestracyjnym, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, stanu i poprawności działania ogumienia, oświetlenia, hamulców, układu kierowniczego, zawieszenia, nadwozia, układu wydechowego, silnika, elementów bezpieczeństwa oraz sprawdzenie posiadania obowiązkowego wyposażenia. W czasie zajęć kierownik Stacji omawiał właściwą eksploatację samochodów, pokazując jednocześnie jak wyglądają skutki jej nieprzestrzegani. Ponadto uczniowie zapoznali się z organizacją oraz zakresem działalności i funkcjonowaniem tejże firmy. Odbywanie zajęć praktycznych w zakładzie o tak bogatym wachlarzu świadczonych usług bez wątpienia podnosi poziom nauczania i wyszkolenia naszych uczniów. Dzięki takiej formie zajęć młodzież ma możliwość weryfikowania wiedzy w zakresie teorii i wdrażania jej w praktyce.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl