Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dyr. Wojciech Rudziński Zasłużonym dla Miasta Kowala

dyr wojciech rudziski zasuonym dla miasta kowala 1 20180105 2019507039Podczas ostatniej Gali Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2017 r., uhonorowany został zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta Kowala” Wojciech Rudziński, dyrektor naszej szkoły w latach 1992-2017, a więc przez ostatnie ćwierć wieku. Licznie zebrana społeczność naszego miasta miała okazję obejrzeć film zrealizowany przez TV Kujawy, który prezentował dokonania Dyr. W. Rudzińskiego w czasie, kiedy kierował naszą placówką i jednocześnie angażował się w różnego typu działalność społeczną biorąc udział w pracach wielu organizacji i stowarzyszeń. Podkreślono jego zasługi związane z dbałością o warunki kształcenia, prowadzenie licznych remontów i modernizacji, a także inwestycji, w tym zakup gospodarstwa rolnego, budowę warsztatów szkolnych i ostatnio rozpoczęcie oraz prowadzenie budowy sali sportowej z pracowniami do praktycznej nauki żywienia i zapleczem sanitarnym przy ul. Konopnickiej.

Pod jego kierunkiem szkoła bardzo się rozwinęła, ciągle potrafiła się dostosować do potrzeb rynku pracy. Dzięki dobrej pracy nauczycieli podniósł się wydatnie poziom nauczania, czego przykładem było zajęcie I miejsca wśród wszystkich szkół rolniczych podległych ministerstwu rolnictwa za wyniki na egzaminach zewnętrznych: maturalnych i zawodowych. Dyr. Rudziński dbał także o to, by szkoła miała dobry kontakt ze środowiskiem. Dlatego też uczniowie i nauczyciele bardzo znacząco włączali się w działalność lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Po obejrzeniu filmu nastąpiło oficjalne nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Kowala”, po czym były  gratulacje i składanie wiązanek kwiatów. Wśród tej grupy nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły, którzy po złożeniu życzeń odśpiewali głośne „Sto lat” na cześć wyróżnionego Dyrektora. Ten zaś w krótkim wystąpieniu m.in. stwierdził, że Jego sukcesy byłyby niemożliwe bez dobrej współpracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami, słuchaczami oraz przedstawicielami lokalnego środowiska, za co wszystkim z całego serca dziękuje.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl