Nasze technikum wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 2018 w woj. kujawsko-pomorskim

Utworzono: czwartek, 11 styczeń 2018
Arkadiusz Ciechalski

RzeczpospolitaTegoroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych" opracowany przez ekspertów i opublikowany przez „Rzeczpospolitą" i „Perspektywy" przynosi ciekawe informacje o efektach pracy uczniów i nauczycieli, również w naszej szkole. Jakkolwiek by nie oceniać miarodajność tego typu przedsięwzięć, stanowią one jeżeli nie najuważniejszy, to na pewno istotny element pracy szkoły. Osobno w rankingu są sklasyfikowane licea i technika. Funkcjonujące w naszej szkole technikum uplasowała się na 38 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Wyprzedziło tym samym wiele renomowanych szkół naszego regionu. Z Włocławka na liście najlepszych 50 techników województwa znalazły się 4 szkoły, w tym tylko Technikum nr 4 w ZS Elektrycznych wyprzedziło nasza szkołę, zaś z powiatu włocławskiego sklasyfikowano tylko nasze technikum.
Dodajmy, że w rankingu brano pod uwagę następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach - 20%, matura: przedmioty obowiązkowe – 20%, przedmioty dodatkowe – 30%, egzaminy zawodowe – 30%. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, a także System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane tylko te szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking - kliknij tutaj