Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Szkolenie na temat staży zagranicznych w Brwinowie

szkolenie na temat stay zagranicznych w brwinowie 1 20180122 1536709584W dniach 11-12 stycznia 2018 r. Dyrektor Andrzej Zdrojewski wraz z Małgorzatą Muraczewską - koordynatorem projektów w ramach Programów Unijnych Erasmus+ i POWER, wziął udział w szkoleniu pt. „Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej - warsztaty dla kadry kierowniczej". Szkolenie zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Pierwszego dnia uczestnicy poznali projekty realizowane przez szkoły, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dalszej części zaproszeni goście prezentowali możliwości realizacji międzynarodowych projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+, POWER) z ich organizacjami. I tak koordynator Akademii Arhus w Danii, Karolina Sikala, przedstawiła organizację oraz zaprosiła szkoły resortowe do współpracy w ramach programów unijnych. Następnie swoją Organizację zaprezentowali goście z Francji, Geneviéve Salaün i Marc Oberheiden. Pokazali oni jak we Francji odbywa się edukacja w zawodach rolniczych. Wyrazili również chęć współpracy z polskimi szkołami rolniczymi.
Ostatnim z gości zagranicznych był pan Bernd Antelmann, dyrektor Ośrodka DEULA Nienburg. Przedstawił doświadczenie Ośrodka w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Należy tu podkreślić, że nasza szkoła realizowała już staże zagraniczne, gdzie partnerem był Ośrodek DEULA. Również w tym roku, dokładnie 29 stycznia, uczniowie naszego Technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wyjeżdżają na dwutygodniowy staż właśnie do Ośrodka DEULA Nienburg.
Drugiego dnia, podczas części warsztatowej uczestnikom zostały zaprezentowane zasady opracowywania projektu w ramach Programu Erasmus+. Ważnym punktem szkolenia było poznanie reguł wypełniania wniosku, jego realizacji, rozliczenia finansowego, a także zasad składania raportu końcowego beneficjenta i warunków upowszechniania rezultatów zrealizowanego stażu.
Szkolenie z pewnością pomogło rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji staży zagranicznych w ramach Programu Unijnego Erasmus+. Pojawiła się też możliwość nawiązania współpracy z partnerami z Danii i Francji. Jest to niewątpliwie szansa dla naszej szkoły na rozwój i umiędzynarodowienie placówki.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia