Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Zakończenie II etapu budowy sali sportowej z zapleczem gastronomicznym

zakoczenie ii etapu budowy sali sportowej z zapleczem gastronomicznym 1 20180131 1006077932W grudniu 2017 r. nastąpił odbiór końcowy prac związanych z zakończeniem II etapu budowy sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi przy ul. Konopnickiej 64. Budowę sali, niezwykle ważnej dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców Kowala, finansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach prac wykonane zostały m.in. ściany zewnętrzne, podłoża, konstrukcja dachu z pokryciem, roboty murowe i tynki, ślusarka okienna i drzwiowa, instalacje CO, wodno-kanalizacyjne, wentylacja oraz instalacje elektryczne. Dokończenie inwestycji planowane jest na koniec roku bieżącego.

W styczniu 2018 r. budowę sali odwiedził Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, który podkreślał ogromną rolę sportowo-społeczno-kulturalną tej inwestycji. Mamy nadzieję, że wspólne dobro uczniów ZS CKR w Kowalu i mieszkańców królewskiego miasta da pozytywny efekt w postaci pięknego obiektu z infrastrukturą parkingową.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia