Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich

Szczegóły oferty...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

Szczegóły oferty...

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • T.06 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • R.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)

Szczegóły oferty...

Dopłaty bezpośrednie - zmiany i aplikacja e-Wniosek

dopaty bezporednie zmiany i aplikacja e wniosek 1 20180305 1413258086W dniu 02.03.2018 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej zmian w przyjmowaniu wniosków obszarowych, ONW, rolno-środowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2018 oraz szkolenia z zakresu ich wypełniania w aplikacji „e-Wniosek”. Szkolenie prowadził z-ca kierownika biura powiatowego ARiMR we Włocławku, Jacek Wienciarski. Uczestnikami szkolenia byli słuchacze Kursu R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej. Prowadzący zaprezentował działanie elektronicznego systemu wypełniania i przesyłania wniosków proponowane ułatwienia.

Aplikacja ARiMR-u już podczas wypełniania wniosku będzie pokazywać wskazówki, jak wypełnić poszczególne pola, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Od razu będą się także pojawiać komunikaty, jeśli system wykryje jakieś błędy lub stwierdzi brak jakiegoś dokumentu lub danych. Prelegent odpowiadał także na wszelkie zgłaszane pytania, wątpliwości oraz zapewniał, iż pracownicy Biura zawsze służą pomocą w każdej zgłoszonej sprawie. Zaapelował również, aby ze zgłoszeniami wniosków nie czekać do końca terminu. Do młodszego pokolenia zwrócił się z apelem o pomoc tym rolnikom, dla których obsługa komputera nie jest najmocniejszą stroną. Zadawane pytania świadczyły, iż słuchacze byli zainteresowani poruszaną tematyką i szkolenie okazało się bardzo przydatne.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

 

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • T.06 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • R.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

19 Cze
Zakończenie roku szkolnego
Data 19 06 2019 08:00
21 Cze