Dopłaty bezpośrednie - zmiany i aplikacja e-Wniosek

Utworzono: poniedziałek, 05 marzec 2018
Andrzej Rybka

dopaty bezporednie zmiany i aplikacja e wniosek 1 20180305 1413258086W dniu 02.03.2018 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej zmian w przyjmowaniu wniosków obszarowych, ONW, rolno-środowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2018 oraz szkolenia z zakresu ich wypełniania w aplikacji „e-Wniosek”. Szkolenie prowadził z-ca kierownika biura powiatowego ARiMR we Włocławku, Jacek Wienciarski. Uczestnikami szkolenia byli słuchacze Kursu R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej. Prowadzący zaprezentował działanie elektronicznego systemu wypełniania i przesyłania wniosków proponowane ułatwienia.

Aplikacja ARiMR-u już podczas wypełniania wniosku będzie pokazywać wskazówki, jak wypełnić poszczególne pola, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Od razu będą się także pojawiać komunikaty, jeśli system wykryje jakieś błędy lub stwierdzi brak jakiegoś dokumentu lub danych. Prelegent odpowiadał także na wszelkie zgłaszane pytania, wątpliwości oraz zapewniał, iż pracownicy Biura zawsze służą pomocą w każdej zgłoszonej sprawie. Zaapelował również, aby ze zgłoszeniami wniosków nie czekać do końca terminu. Do młodszego pokolenia zwrócił się z apelem o pomoc tym rolnikom, dla których obsługa komputera nie jest najmocniejszą stroną. Zadawane pytania świadczyły, iż słuchacze byli zainteresowani poruszaną tematyką i szkolenie okazało się bardzo przydatne.