Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Sukces w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

olimpiada modych producentow rolnych 1 20180305 2033323547Uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności w eliminacjach regionalnych, które odbyły się 1 marca w SGGW w Warszawie. Uczniowie z czterech szkół rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego i młodzi rolnicy prowadzący samodzielnie gospodarstwa rywalizowali o udział w finale krajowym OMPR, które odbędą się w trakcie targów Agrotech w Kielcach. Do drugiego etapu (części praktycznej) eliminacji, w którym wyłoniono 10 najlepszych uczestników po teście, zakwalifikowali się: Adam Ziółkowski i Marcin Borkowski. Z tej grupy do finału krajowego zakwalifikował się Marcin. Gratulujemy Mu sukcesu i życzymy powtórzenia w finale krajowym.

 

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl