Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Wręczenie aktów nadania awansu zawodowego nauczycieli

wrczenie aktow nadania awansu zawodowego nauczycieli 4 20171016 1918564108Dnia 4 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego szkół prowadzonych przez ministerstwo. Z naszej szkoły zaszczyt złożenia ślubowania i odebrania aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego przypadł pani Alicji Gołembiewskiej - Lewandowskiej i panu Krzysztofowi Jankowskiemu. Uroczystość zorganizowali pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a akty nadania wręczał pan wiceminister Rafał Romanowski.

Pogratulował on nauczycielom oraz życzył sukcesów w życiu zawodowym, przede wszystkim w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pan wiceminister, korzystając z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu pana ministra Krzysztofa Jurgiela i własnym, podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za trud, zaangażowanie i życzył dużo zdrowia, pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Uroczystość uświetniona została występem uczniów z ZS CKR w Starym Brześciu, którzy zachwycili gości fantastyczną grą na akordeonach, cudownym śpiewem i tańcem.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl