Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem

spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi krzysztofem jurgielem 1 20180404 1746244533W godzinach wieczornych dnia 28 marca 2018 r. do świetlicy OSP w Grabkowie (gmina Kowal) przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel. Spotkanie z rolnikami powiatu włocławskiego odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Samoobrona - Lecha Kuropatwińskiego oraz Wójta Gminy Kowal – Stanisława Adamczyka.

W spotkaniu poza rolnikami brali udział lokalni parlamentarzyści, dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego, ARiMR, KRUS, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, w tym wicestarosta powiatu włocławskiego, wójtowie, burmistrzowie okolicznych gmin, przedstawiciele Izb Rolniczych i miejscowych szkół. Po omówieniu przez ministra aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie przystąpiono do zadawania pytań. Poruszano kwestie związane m. in. z rentami strukturalnymi rolników, cenami mleka, likwidacją zakładu rzeźniczego w Czerniewicach, wypłatami dopłat bezpośrednich, odszkodowaniami za szkody wyrządzone w wyniku afrykańskiego pomoru świń, polityki fiskalnej, systemy składek zdrowotnych i emerytalnych rolników w Unii Europejskiej oraz likwidację szkód rolniczych na terenie naszego województwa.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl