Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

x ogolnopolski konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczestwie pracy w rolnictwie 1 20180405 2056738144Dnia 23 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo „Bez Pługa” przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, objęto go patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej dobrej praktyki rolniczej z uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone przez Zbigniewa Suchomskiego, pracownika KRUS we Włocławku oraz nauczycieli naszej szkoły z bloku mechanizacji rolnictwa. Polegały one na rozwiązaniu testu składającego się z trzydziestu pytań. Najlepszymi uczniami okazali się Krystian Zasada oraz Sebastian Dobrowolski z klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia