X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Utworzono: czwartek, 05 kwiecień 2018
Ireneusz Danielewski

x ogolnopolski konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczestwie pracy w rolnictwie 1 20180405 2056738144Dnia 23 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo „Bez Pługa” przy współudziale Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, objęto go patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej dobrej praktyki rolniczej z uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone przez Zbigniewa Suchomskiego, pracownika KRUS we Włocławku oraz nauczycieli naszej szkoły z bloku mechanizacji rolnictwa. Polegały one na rozwiązaniu testu składającego się z trzydziestu pytań. Najlepszymi uczniami okazali się Krystian Zasada oraz Sebastian Dobrowolski z klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.