Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Szkolna Olimpiada o Kazimierzu Wielkim

szkolna olimpiada o kazimierzu wielkim 1 20180417 1404311703W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna, coroczna Olimpiada Wiedzy o Kazimierzu Wielkim – naszym patronie. Brali w niej udział przedstawiciele poszczególnych klas Szkoły Branżowej i Technikum wyłonieni w konkursach klasowych, organizowanych w ramach godzin wychowawczych. Test obejmował zadania otwarte i zamknięte z czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Akademii Szkolnej o Patronie Szkoły w dniu 24 kwietnia 2018 r.

 

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia