Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzień Patrona Szkoły

dzie patrona szkoy 1 20180426 1819247768W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyła się akademia szkolna z okazji Święta Patrona Szkoły, którym jest Król Kazimierz Wielki. Akademię prowadzili: Marceli Skalski z klasy II TMRiA oraz Klaudia Eliasz z klasy II TŻ. Na początku rozdane zostały nagrody, w związku z przeprowadzoną przez Annę Andrzejewską olimpiadą wiedzy o patronie. I miejsce zdobyli: Dominik Zimny z klasy IV TMR i Miłosz Piecyk z klasy II TŻ uzyskując taką samą liczbę punktów, natomiast II miejsce zajął Damian Piotrowski z klasy IV TMR, a miejsce III przypadło Dominice Janeckiej z klasy IV TŻ.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Uczniowie z klasy I TMRiA pod okiem Anny Andrzejewskiej przedstawili postać Kazimierza Wielkiego, jego zasługi dla państwa polskiego i najważniejsze wydarzenia z czasów jego panowania. Uczeń z klasy I Szkoły Branżowej zaprezentował wiersz o Kazimierzu Wielkim. Na koniec wyemitowany został dowcipny film o ostatnim Piaście na polskim tronie, przygotowany przez uczniów z klasy I TMRiA.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia