Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Święto Konstytucji 3 Maja

wito konstytucji 3 maja 1 20180430 1350182961W dniu 27.04.2018 r. (tj. piątek) odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowała klasa II TŻ. Uczniowie przedstawili okoliczności uchwalenia najstarszej w Europie konstytucji, a drugiej na świecie.

W trakcie akademii młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę na temat Konstytucji 3 Maja 1791 r. w oparciu o prezentację multimedialną. Oprawę muzyczną przygotował tegoroczny maturzysta Zbyszek Jaskólski. Nad całością czuwał nauczyciel historii D. Lemanowicz. W trakcie akademii miała miejsce także inna krótka uroczystość, mianowicie Dyrektor Szkoły Andrzej Zdrojewski wręczył przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Złoty Medal za Długoletnią Służbę wicedyrektorowi Arkadiuszowi Ciechalskiemu, który w krótkim wystąpieniu serdecznie podziękował za to wyróżnienie.

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia