Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Egzaminy maturalne rozpoczęte

egzaminy maturalne rozpoczte 1 20180504 2038109273Dnia 4 maja 2018 r. w piątek rozpoczęły się egzaminy maturalne w sesji majowej. Matura, nazywana najważniejszym egzaminem w życiu, zainaugurowana została jak zwykle obowiązkowym sprawdzeniem wiedzy na egzaminie pisemnym z języka polskiego. Pięknie ubrani uczniowie zasiedli w auli szkolnej przy stolikach przed godziną 9.00, aby napisać test i wypracowanie na poziomie podstawowym. Później odbędą się obowiązkowe egzaminy pisemne z matematyki i języka obcego, następnie z przedmiotów wybranych. W dniach 15 i 16 maja odbywać się będą egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego. Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o uzyskanych wynikach zdający otrzymają w dniu 3 lipca od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły. Życzymy wszystkim połamania piór!

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia