Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Przygotowujemy się do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec

przygotowujemy si do wyjazdu na praktyki zawodowe do niemiec 1 20180517 1153920260W ramach realizacji projektu PO WER pt. „Doskonalenie praktyczne umiejętności zdobytych w szkole przez staż zagraniczny szansą na zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów Technikum w Kowalu”, w naszej szkole odbywają się spotkania młodzieży, podczas których przygotowują się do odbywania praktyk zawodowych w Niemczech. Uczestniczą w nich uczniowie z klasy Technikum kształcącym się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Będą oni odbywać staż w niemieckich przedsiębiorstwach z branży gastronomicznych m.in w Mensa am Park in Leipzig, Mensa in Elsterbecken in Leipzig, DHL Kantine in Leipzig, Mensa Liebigstraβe in Leipzig oraz w stołówce akademickiej Mensa Academica in Leipzig. Podczas odbywających się w czasie weekendów zajęć praktycznych i teoretycznych, utrwalają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej. Zajęcia te pozwalają zmniejszyć poziom stresu przed pracą w nowym środowisku, a jednocześnie pozwalają doskonalić warsztat pracy.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia