Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Sentymentalne odwiedziny

sentymentalne odwiedziny 1 20180929 1765918580W dniu 22 września 2018 r. odbył się Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Jako że od momentu powstania, czyli 1948 r do 1974 r. szkoła mieściła się w naszym budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, gmach ten został udostępniony do zwiedzania. Chętnie skorzystała z tego grupa starszych absolwentów, którzy chodząc od klasy do klasy z sentymentem wspominali swoje lata szkolne. Wszyscy podkreślali, iż zaszły tu wielkie zmiany. Z wielkim zainteresowaniem absolwenci LO zwiedzili także szkolną Izbę Pamięci, która zorganizowana została w wyremontowanym poddaszu.

 

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia