Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Zajęcia terenowe na terenie GWPK

zajcia terenowe na terenie gwpk 1 20181002 159854687028 września 2018 roku uczniowie klas III Technikum wzięli udział w wycieczce dydaktycznej po Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym. Zajęcia terenowe odbyły się na ścieżce Kukawy nad Jeziorem Dzilno. W ich trakcie młodzież podzielona na cztery grupy miała za zadanie: wykonać plan terenu, zmierzyć wysokość względną pagórka, rozpoznać gatunki roślin i zwierząt wodnych występujących w Jeziorze Dzilno, wykonać oczyszczalnię mechaniczną wody i przebadać wodę z jeziora, rozpoznać rośliny porastające otoczenie. Wycieczka zakończyła się ogniskiem, na którym uczestnicy piekli kiełbaski. Kolejne tego typu zajęcia odbędą się już na wiosnę.

 
 
 
 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia