Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Przed naszymi uczniami kolejny staż zagraniczny

przed naszymi uczniami kolejny sta zagraniczny 1 20181205 1464713155W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież naszej szkoły ma możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+. Na początku lutego 2019 r. 18 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wraz z dwoma opiekunami, wyjedzie na dwutygodniowy staż zawodowy do Ośrodka DEULA w Nienburgu (Niemcy). Z Ośrodkiem DEULA szkoła współpracuje już od dłuższego czasu. Wspólnie zrealizowano kilka projektów staży dla młodzieży. Również nauczyciele uczący w szkole mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, właśnie na terenie Ośrodka DEULA.

W ramach projektu pt. „Staż zagraniczny uczniów Technikum drogą do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów szkoł rolniczych", młodzież będzie wykonywać czynności polegajace na sterowaniu pracą agregatów rolniczych z wykorzystaniem nawigacji staelitarnej, montowaniu odbiorników GPS na ciągnikach starszej generacji. Uczniowie nauczą się wyznaczania granic pola, pracy agregatów ciągnikowych, przygotowania opryskiwaczy do pracy oraz badania ich stanu technicznego. Stażyści opanują zasady korekty sygnału zwiekszając w ten sposób dokładność prowdzenia (RTK). Nauczą się nowoczesnych konstrukcji maszyn zawierających elementy systemów stosowanych w rolnictwie precyzyjnym. Zapoznają się z głównymi elementami funkcjonowania układów sterowania z wykorzystaniem systemu GPS. Uczestnicy udoskonalą też wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w warunkach polowych z wykorzystaniem automatycznego prowadzenia agregatów. W tym miejscu należy podkreślić, że Ośrodek DEULA posiada halę glebowa, która umożliwia wykonywanie prac polowych przez cały rok.
Aktualnie trwa przygotowanie młodzieży do wyjazdu. Uczniowie uczestniczą w 110. godzinowym przygotowaniu językowym, zawodowym, kulturowym i psychologicznym.
Celem głównym realizowanego projektu jest poprawienie mobilności absolwentów naszej szkoły na rynku pracy. Wierzymy, że tego typu działania nie tylko poszerzają wiedzę merytoryczną i praktyczną uczniów szkoły, ale również ukształtują osobowość tych młodych ludzi.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia