Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

TVP3 Bydgoszcz w naszej szkole

tvp3 bydgoszcz w naszej szkole 1 20190314 1502251806W środę 13 marca 2019 r. w naszej szkole gościła ekipa Telewizji Regionalnej z Bydgoszczy. Nakręcony został materiał, który prezentował będzie zajęcia odbywające się na warsztatach mechanicznych i w pracowniach gastronomicznych. Wszystko po to, aby powstał 4 minutowy filmik reklamujący szkolnictwo zawodowe, które realizowane jest w szkołach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chcemy pokazać, jakie zawody może zdobyć młodzież rozpoczynająca naukę w naszej szkole. O zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki opowiadał do kamery Marceli Skalski, uczeń klasy III Technikum. Zawód kucharza i technika żywienia i usług gastronomicznych reklamowała klasa III Technikum. Emisja filmu już wkrótce.

 

 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl