Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy z naszym udziałem

Utworzono: wtorek, 26 marzec 2019
Iwona Daniel

kujawsko pomorski kongres zawodowy z naszym udziaem 1 20190326 1179586184Dnia 25 marca 2019 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy. Jego organizatorami byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem kongresu było m.in. przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym, omówienie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Dyskusje odbywały się równolegle podczas dwóch paneli. Pierwszy koncentrował się na współpracy szkół z pracodawcami przy dostosowywaniu oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia. Drugi panel dotyczył tematu: uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym - od wyboru zawodu, poprzez wysokiej jakości innowacyjny proces kształcenia, do sukcesu na rynku pracy. Wybrane szkoły z województwa, w tym także nasza, mogły zaprezentować swój potencjał kształcenia zawodowego. Podczas spotkania zostały również podpisane umowy pracodawców ze szkołami oraz nagrodzeni zostali ci pracodawcy, którzy wzorowo promują szkolnictwo zawodowe.