Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich

Szczegóły oferty...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

Szczegóły oferty...

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • T.06 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • R.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)

Szczegóły oferty...

Udział w konferencji naukowej z okazji 500- lecia relokacji Miasta Kowala

udzia w konferencji naukowej z okazji 500 lecia relokacji miasta kowala 2 20190506 1485279601Dnia 30 kwietnia 2019 r. w dużej sali remizy strażackiej w Kowalu odbyła się konferencja naukowa pn. „Jubileusz 500-lecia relokacji Królewskiego Miasta Kowala”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz oraz Stowarzyszenie „Aktywny Kowal”, zaś organizatorem Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Wśród prelegentów był też wicedyrektor A. Ciechalski, który prezentował temat związany z patronem naszej szkoły - Kazimierzem Wielkim. W konferencji uczestniczyli Honorowi i Zasłużeni Obywateli Kowala, radni Rady Miasta i Powiatu, szefowie organizacji społecznych i dyrektorzy kowalskich szkół, a także przedstawiciele władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, z prezesem drem Zdzisławem J. Zasadą. Swoją obecnością konferencje zaszczycili także rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – prezes Płockiego Towarzystwa Naukowego, a zarazem rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Konferencję prowadził dr Marek Zieliński z WTN. Zaprezentowane zostały następujące wystąpienia: dr Anna Prokopiak – Lewandowska - „Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich”; dr Adam Kosecki z Bydgoszczy - „Samorząd miasta Kowala w XV wieku”; mgr Mariusz Szczepaniak – „Morfogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami”; dr Zdzisław Jan Zasada – „Z przeszłości powiatu kowalskiego od połowy XII wieku do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów”; mgr Marek Zbigniew Osmałek – „Polityka Kazimierza Wielkiego i innych władców polskich wobec ludności żydowskiej w okresie średniowiecza”; mgr Jerzy Giergielewicz – „Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian nazw ulic i Placów w mieście Kowalu”; mgr Eugeniusz Gołembiewski –„Pamięć o Kazimierzu Wielkim w jego rodzinnym mieście Kowalu”; mgr Arkadiusz Ciechalski – „Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu związana z patronem szkoły Kazimierzem Wielkim”. Później uczestnicy sesji udali się pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, aby złożyć wiązankę kwiatów w dniu 709 rocznicy Jego urodzin. Plonem sesji naukowej jest książka licząca około 200 stron zawierające opracowane według metodologii naukowej wyżej wspomniane tematy. Publikacja jest do nabycia w Urzędzie Miasta i Bibliotece Miejskiej w Kowalu.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

 

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • T.06 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • R.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

20 Sie
Egzaminy poprawkowe maturalne
Data 20 08 2019 - 21 08 2019
27 Sie
Egzaminy poprawkowe
Data 27 08 2019 - 28 08 2019