Próbny alarm pożarowy

Utworzono: wtorek, 15 październik 2019
Arkadiusz Ciechalski

probny alarm poarowy 1 20191015 1213253691Dnia 11 października 2019 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów przeprowadzony został w naszej szkole próbny alarm pożarowy, połączony z ewakuacją z budynku szkoły uczniów, nauczycieli oraz pracowników. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się w wyznaczone miejsca zbiórki, czyli na boisko szkolne. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku próbny alarm obserwowali dwaj jej przedstawiciele, którzy nie mieli do całej operacji żadnych uwag krytycznych. Warto zauważyć, iż takie alarmy próbne spełniają istotną rolę, gdyż przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.