Ograniczanie emisji amoniaku

Utworzono: wtorek, 15 październik 2019
Arkadiusz Ciechalski

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie dobrej praktyki rolniczej dot. ograniczenia emisji amoniaku szkoła stara się przekazywać informacje i popularyzować wśród uczniów i rolników niskoemisyjne techniki rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz niskoemisyjne systemy utrzymania i żywienia zwierząt, a także racjonalne nawożenie azotowe. Działania te są istotne z punktu widzenia dostosowywania sektora rolnego do starań związanych z realizacją wymogów UE w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska.

Szkoła m.in. zaleca, aby przyorywać obornik w ciągu 12 h, rozlewać gnojowicę innymi metodami niż rozbryzgowo oraz doglebowo aplikować nawozy na bazie mocznika. Przedstawiciele szkoły, wspólnie z uczniami i okolicznymi rolnikami, uczestniczą również w szkoleniach z tego zakresu. Najbliższe, organizowane przez K-P ODR Minikowo, odbędzie się 17 października od godz. 10.00 w AGROFARMIE GOŁASZEWO.

ico pdfPismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszarda Zarudzkiego