Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja

Utworzono: środa, 18 grudzień 2019
Arkadiusz Ciechalski

ochrona bezpieczestwo resocjalizacja 1 20191218 1325008678Dnia 18 grudnia 2019 r. przybył do naszej szkoły reprezentant Zakładu Karnego we Włocławku, a zarazem jego rzecznik prasowy, ppor. Konrad Górski. W swoim wystąpieniu zaprezentował zebranej starszej młodzieży, w tym tegorocznym maturzystom, możliwość podjęcia pracy w służbie penitencjarnej. Przedstawił wymagania, jakie kandydaci muszą spełnić, specyfikę pracy w zakładzie karnym oraz możliwości awansu i wysokość uposażenia. Zwrócił także uwagę na możliwość kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zebrani w auli szkolnej uczniowie obejrzeli ponadto film przedstawiający działalność ZK we Włocławku, zrealizowany przez pracowników, a także osadzonych. Po prelekcji uczniowie otrzymali drobne gadżety, a zainteresowani rozpoczęli ożywioną dyskusję na temat szans i warunków nauki i pracy w tej branży.