Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Szkolenie na temat uczniowskich staży zagranicznych

szkolenie na temat uczniowskich stay zagranicznych 1 20200121 1847281051W dniach 9-10 stycznia 2020 r. Dyrektor Szkoły Andrzej Zdrojewski i koordynator projektów w ramach programu Erasmus+ Małgorzata Muraczewska uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie pod tytułem „Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej - warsztaty dla kadry kierowniczej”. Rok 2020 to ostatni rok konkursowy programu Erasmus+. Od 2021 r. będzie nowa edycja Programu Unijnego, wspomagającego szkolnictwo zawodowe. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, jaką formę przyjmie nowy program. Gośćmi specjalnymi szkolenia byli: Robert Jakubik - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych, które bardzo chętnie podejmą współprace, dotyczącą staży zawodowych z polskimi szkołami.

Gościli przedstawicielka ambasady Francji, zajmująca się sprawami rolnictwa i szkolnictwa zawodowego we Francji, Karolina Sikala – koordynator Akademii Arthus (Bader) z Danii, przedstawicielka Ośrodka DEULA w Nienburgu. Następnie Wiesława Gąsiorowska – Prezes Stowarzyszenia EUROPEA, przedstawiła projekty realizowane przez Stowarzyszenie we współpracy ze szkołami rolniczymi. Przedstawicielka Narodowej Agencji Izabela Laskowska, zaprezentowała praktycznie, jak należy opracować prawidłowo wniosek aplikacyjny oraz jakie elementy decydują o wysokiej ocenie takiego wniosku i otrzymaniu dofinansowania. Ważnym elementem szkolenia była część warsztatowa, gdzie przedstawiciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowali swój dotychczasowy dorobek w realizacji straży zagranicznych. Również nasza szkoła miała przyjemność podzielenia się z uczestnikami szkolenia dotychczas zrealizowanymi stażami w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy szkolenia wymienili się swoimi sukcesami oraz problemami, jakie wystąpiły w trakcie realizacji programu oraz jak je rozwiązali. Na zakończenie, Pan Marek Rudziński z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie udzielił instrukcji, jak posługiwać się generatorem wniosków aplikacyjnych.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

27 Sty
Zebranie z rodzicami
Data 27 01 2021 16:00 - 17:00
4 Maj
20 Maj
Zebranie z rodzicami
20 05 2021 16:00 - 17:00