Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w formach opisanych w rozporządzeniu.

Od dnia 25 marca 2020r. (środa) zajęcia edukacyjne będą realizowane wg ustalonego planu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym (w razie wątpliwości plan przekaże wychowawca).
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą kontaktować się z Państwem oraz uczniami na dotychczasowych zasadach wykorzystując głównie dziennik elektroniczny oraz inne aplikacje i portale społecznościowe, ogólnodostępne, z których korzystano w dniach 16-24 marca. Każdy nauczyciel przedmiotu określi w przekazywanych informacjach:

 • narzędzia planowane do wykorzystania w celu realizacji kształcenia na odległość,
 • sposób monitorowania postępów ucznia oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, biorąc pod uwagę formę nauczania na odległość,
 • sposób informowania ucznia i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach,
 • formę i sposób konsultacji dla ucznia i rodzica z nauczycielem.

Za pomocą dziennika internetowego, wiadomości e-mail oraz innych komunikatorów będziemy Państwu przekazywać bieżące informacje związane z organizacją kształcenia na odległość.
Prosimy:

 • zachęcać dzieci do samodzielnej i systematycznej pracy,
 • kontrolować przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem w Internecie,
 • na bieżąco sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym.

Frekwencja uczniów na zajęciach będzie zapisywana na podstawie potwierdzenia przyjęcia wiadomości lub odpowiedzi na e-mail. Aby dostosować się do warunków domowych frekwencja będzie uzupełniania przez nauczycieli w dniu następnym do godziny 10.00.

W przypadku pytań proszę kontaktować się za pomocą dziennika z wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrektorem szkoły lub bezpośrednio z nauczycielem konkretnych zajęć edukacyjnych.

Adresy e-mail oraz telefon do szkoły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

30 Wrz
Dzień chłopaka
Data 30 09 2020
2 Lis
17 Lis
Zebranie z rodzicami
17 11 2020 16:00 - 17:00