Uczestniczymy w projekcie monitorowania losów absolwentów

Utworzono: czwartek, 09 lipiec 2020
Arkadiusz Ciechalski

uczestniczymy w projekcie monitorowania losow absolwentow 1 20200709 1664924535Nasza szkoła bierze udział w badaniu realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Jego celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie w okresie XI 2019 – IX 2020 dwóch rund monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych. Z aktywny udział szkoła otrzymała upominki w postaci pendrive i myszek.