Informacja dla uczniów i rodziców uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Utworzono: niedziela, 18 październik 2020
Andrzej Zdrojewski - Dyrektor szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z dnia 16.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

ico pdfInformacje szczegółowe