Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Warsztaty polowe w Starym Brześciu

warsztaty polowe w starym brzeciu 1 20210922 1100019106Dnia 9 września 2021 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyły się po raz XII Warsztaty Polowe poświęcone uprawie buraka cukrowego, w których uczestniczyła grupa uczniów klasy III-ej Szkoły Branżowej z dyr. Andrzejem Zdrojewskim i Wojciechem Rudzińskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Krajową Spółkę Cukrową, Brzesko- Kujawski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu. Tegoroczna edycja przeprowadzona została w plenerze i objęła dwie części. W pierwszej, seminaryjnej zostały przedstawione następujące referaty: „Uprawa buraka cukrowego i rzepaku ozimego w technologii strip-till w aspekcie wilgotności gleby” przez dr. inż. Lecha Gałęzewskiego, Logistyka gwarancją rozwoju rolnictwa” przez dr. inż. Adama Rejmaka oraz „Perspektywa rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej”.

Część polowa odbyła się na polach Zespołu Szkół CKR w Starym Brześciu. Prezentowane były poletka doświadczalne z kilkunastoma odmianami buraka cukrowego, które prowadzone są przez firmy nasienne i ochrony roślin w różnych technologiach. Ponadto była wystawa i pokazy pracy maszyn do uprawy buraka cukrowego oraz ciągników rolniczych. Impreza zakończyła się posiłkiem uczestników oraz występami artystycznymi wykonaniu uczniów tamtejszej szkoły.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl