Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Apel profilaktyczno-wychowawczy

apel profilaktyczno wychowawczy 1 20211010 1462320441W dniu 6 października 2021 r. został zorganizowany apel profilaktyczno–wychowawczy dla całej społeczności naszej szkoły. Na spotkanie zostali zaproszeni funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kowalu. Przedstawili młodzieży zasady bezpiecznego zachowania w szkole oraz poza nią, zwrócili uwagę na odpowiedzialność karną za popełnione czyny, w tym za słowa i zdjęcia umieszczane w Internecie. Głos na apelu zabrał także pan dyrektor Andrzej Zdrojewski, który zwrócił uwagę na kulturę słowa i zachowania oraz przypomniał wszystkim zasady obowiązujące w szkole.

Spotkanie to było także okazją do publicznego wręczenia nagan za niewłaściwe zachowanie uczennicom, które złamały reguły zapisane w Statucie Szkoły. Mamy nadzieję, że był to jedyny w tym roku tego typu apel i wszyscy wyciągną ze spotkania właściwe wnioski na przyszłość. Miłym akcentem było natomiast wręczenie nagrody Emilii Raurowicz z klasy III Tż za konkurs „Rekrutujesz – zyskujesz”. Emilka zachęciła największą liczbę osób do podjęcia nauki w szkole. Brawo! Zostały także rozdane nagrody w konkursie przeprowadzonym przez panią mgr Aleksandrę Stanuch – nauczyciela geografii: „Przyroda Kujaw w obiektywie”. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych zdjęć, których autorzy zostali docenieni i uhonorowani nagrodami podczas naszego szkolnego spotkania. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl