Copyright 2022 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Wycieczka do biogazowni w Rypinie

wycieczka do biogazowni w rypinie 1 20220530 1200224213Dnia19.05.2022 r. klasy II i III Technikum uczące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z nauczycielami uczestniczyła w wycieczce do biogazowni w Rypinie. Wyjazd odbył się w ramach programu nauczania z odnawialnych źródeł energii. Młodzież zapoznała się z technologią i funkcjonowaniem biogazowni i wiatraków, a następnie zwiedziła obiekt. W roku 2007 grupa rolników założyła grupę producencką i wybudowała fermę wiatrową składającą się z 3 wiatraków o łącznej mocy 4MW. Po kilku latach i spłaceniu kredytów, a wiatraki przynosiły zyski, zaczęto inwestować i wybudowano biogazownię.

Przyczyniło się to do powstania w 2013 r. spółki z udziałem rolników i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie i biogazownia została oddana do użytku. W biogazowni znajdują się 3 zbiorniki wypełniane substratem składającym się z kiszonek, gnojowicy i odpadów poprodukcyjnych przetwórni, gorzelni i cukrowni. Substrat w zbiornikach poddawany jest fermentacji i wytwarzany jest biogaz, który po oczyszczeniu zasila 2 silniki spalinowe. Silniki napędzają generatory, które wytwarzają prąd o mocy 2MW, który przesyłany jest do sieci energetycznej. Silniki chłodzone są wodą. Ciepła woda po schłodzeniu silników jest podgrzewana spalinami do temperatury 95 C i przesyłana rurociągiem do miasta Rypina. Gorąca woda wykorzystywana jest do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania mieszkańców Rypina. W biogazowni nic się nie marnuje, substrat ze zbiorników po przefermentowaniu tzw. poferment zawierający azot, fosfor i potas, rolnicy współzałożyciele biogazowni wykorzystują do nawożenia pół. W uproszczeniu można powiedzieć, że biogazownia i wiatraki pokrywają zapotrzebowania na prąd w całości i ciepłą wodę latem, a zimą ogrzewanie w 15% miasta Rypin. Obecnie w kryzysie energetycznym tego typu praktyki odnawialnych źródeł energii powinny być stosowane w całym kraju. Na koniec zwiedzania członek spółki i Grupy Producenckiej Wiatraki, Ryszard Błaszkiewicz, opowiedział o swoim gospodarstwie rodzinnym i zachęcał młodzież do korzystania z programów i środków unijnych i bycia otwartym na nowości technologiczne.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia