Wycieczka do biogazowni w Rypinie

Utworzono: poniedziałek, 30 maj 2022
Wojciech Rudziński

wycieczka do biogazowni w rypinie 1 20220530 1200224213Dnia19.05.2022 r. klasy II i III Technikum uczące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z nauczycielami uczestniczyła w wycieczce do biogazowni w Rypinie. Wyjazd odbył się w ramach programu nauczania z odnawialnych źródeł energii. Młodzież zapoznała się z technologią i funkcjonowaniem biogazowni i wiatraków, a następnie zwiedziła obiekt. W roku 2007 grupa rolników założyła grupę producencką i wybudowała fermę wiatrową składającą się z 3 wiatraków o łącznej mocy 4MW. Po kilku latach i spłaceniu kredytów, a wiatraki przynosiły zyski, zaczęto inwestować i wybudowano biogazownię.

Przyczyniło się to do powstania w 2013 r. spółki z udziałem rolników i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie i biogazownia została oddana do użytku. W biogazowni znajdują się 3 zbiorniki wypełniane substratem składającym się z kiszonek, gnojowicy i odpadów poprodukcyjnych przetwórni, gorzelni i cukrowni. Substrat w zbiornikach poddawany jest fermentacji i wytwarzany jest biogaz, który po oczyszczeniu zasila 2 silniki spalinowe. Silniki napędzają generatory, które wytwarzają prąd o mocy 2MW, który przesyłany jest do sieci energetycznej. Silniki chłodzone są wodą. Ciepła woda po schłodzeniu silników jest podgrzewana spalinami do temperatury 95 C i przesyłana rurociągiem do miasta Rypina. Gorąca woda wykorzystywana jest do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania mieszkańców Rypina. W biogazowni nic się nie marnuje, substrat ze zbiorników po przefermentowaniu tzw. poferment zawierający azot, fosfor i potas, rolnicy współzałożyciele biogazowni wykorzystują do nawożenia pół. W uproszczeniu można powiedzieć, że biogazownia i wiatraki pokrywają zapotrzebowania na prąd w całości i ciepłą wodę latem, a zimą ogrzewanie w 15% miasta Rypin. Obecnie w kryzysie energetycznym tego typu praktyki odnawialnych źródeł energii powinny być stosowane w całym kraju. Na koniec zwiedzania członek spółki i Grupy Producenckiej Wiatraki, Ryszard Błaszkiewicz, opowiedział o swoim gospodarstwie rodzinnym i zachęcał młodzież do korzystania z programów i środków unijnych i bycia otwartym na nowości technologiczne.