Copyright 2022 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Ruszyła budowa hali maszyn

ruszya budowa hali maszyn 1 20220723 1660958549Po podpisaniu w maju 2022 r. umowy z firmą Vinplan na realizację zadania pn: „Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na maszyny rolnicze wraz z zagospodarowaniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu" według formuły „zaprojektuj-wybuduj”, opracowaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 21 lipca br. rozpoczęły się prace pierwsze budowlane. Zgodnie z harmonogramem prac rozpoczęły się roboty przygotowawcze i ziemne, a w przyszłym tygodniu roboty fundamentowe i zasypki. Prace przebiegają, mimo upalnych warunków, szybko i bezproblemowo.

Przypomnijmy, że na terenie gruntów szkolnych powstanie nowoczesna hala maszyn o powierzchni 800 m2 z terenem utwardzonym. Hala będzie doskonałym uzupełnieniem infrastruktury szkolnej w kompleksie warsztatowym. W hali znajdą miejsce maszyny i sprzęt rolniczy, zarówno te, które są w posiadaniu szkoły, jak i nowy sprzęt i maszyny, które zostaną zakupione jeszcze w tym roku np. kombajn zbożowy, ciągnik o mocy do 180 KM, przyczepa 10-tonowa, siewnik do kukurydzy i inne.
W przyszłym roku planowany jest zakup sprzętu do szkoły oraz środków dydaktycznych, w większości do rolnictwa precyzyjnego.
W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace nad utwardzeniem zniszczonej nawierzchni placu warsztatowego o powierzchni 1300 m2.
Całość prac i zakupów szkoła pozyskała w 2021 r. dzięki realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”, złożonego w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia RPO WK-P na lata 2014-2020 na kwotę ponad 4 mln zł.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia