Copyright 2022 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

    Szczegóły oferty... 

Podanie...

 

 Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

    Szczegóły oferty...

Podanie...

 Kursy kwalifikacyjne:

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

    Szczegóły oferty...

Podanie...

Umowa ze Strażą Pożarną

umowa ze stra poarn 1 20220725 1844173624W dniu 25 lipca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku dyrektor szkoły Andrzej Zdrojewski podpisał z Komendantem Miejskim bryg. Maciejem Krzemkowskim umowę o współpracy.
Umowa zawiera warunki stałej współpracy w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej – “Rozszerzenie sportowo-mundurowe. Bezpieczeństwo pożarowe” przez młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu ze strażakami PSP we Włocławku.

Komórki organizacyjne KM PSP oraz Szkoła będą współpracować ze sobą w celu m.in. popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości ratowniczej młodzieży szkolnej, promowania inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji strażackiej, realizowania programu nauczania, który ma na celu przekazanie uczniom wiedzy z zakresu edukacji pożarniczej, udzielaniu pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów, zapraszaniu kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych wydarzeniach, wymianie doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji, konsultacji i współdziałania z Jednostką w zakresie opracowywania programów nauczania innowacji, przygotowania młodzieży umożliwiającego podjęcie kształcenia lub pracy w służbach mundurowych, kształtowania pozytywnego wizerunku Strażaka w środowisku szkolnym i lokalnym oraz popularyzowania i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki.
Mamy nadzieję na owocną współpracę oraz korzyści dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu i Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia