Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dyżury nauczycieli

Godziny przeznaczone na rozmowy z rodzicami - rok szkolny 2019/2020

 • dyzury nauczycielimgr Joanna Albrecht – poniedziałek 12.20-13.05
 • mgr Anna Andrzejewska – czwartek 13.00-14.00
 • mgr Monika Chabasińska – wtorek 13.05-14.10
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski – czwartek 13.00-14.00
 • mgr Cezary Garnuszek – czwartek 14.45-15.45
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska – czwartek 12.20-13.00
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski – środa 10.40-11.25
 • mgr Rafał Jankowski –wtorek 12.20-13.00
 • mgr Włodzimierz Kaczyński - poniedziałek 7.30-8.15
 • mgr inż. Anna Kopacka – wtorek 8.50-9.35
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska – środa 10.35-11.25
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl – wtorek 14.00-14.45
 • mgr Sylwia Kubiak – piątek 11.30-12.25
 • mgr Joanna Laskowska – wtorek 9.40-10.30
 • mgr Dariusz Lemanowicz – wtorek 11.30-12.20
 • Rafał Lewandowski – piątek 7.00-7.45
 • mgr Mateusz Markowski – piątek 13.10-13.55
 • mgr Krzysztof Moraczewski – środa 10.25-11.25
 • mgr Małgorzata Muraczewska –poniedziałek 10.40-11.25, czwartek 12.20-13.00
 • mgr inż. Andrzej Perliński – CKU
 • mgr Marek Podlewski - CKU
 • Juliusz Rosiak – środa 7.30-8.15
 • mgr inż. Wojciech Rudziński – poniedziałek 10.30-11.15
 • mgr inż. Andrzej Rybka - CKU
 • mgr Łukasz Sawicki – czwartek 9.25-10.50
 • mgr Joanna Seklecka-Tarka - CKU
 • mgr Barbara Stanna- wtorek 13.00-14.00
 • mgr Aleksandra Stanuch – środa 12.15-13.10
 • mgr Jadwiga Śpibida – wtorek 12.20-13.10
 • lic. Jerzy Śpibida – wtorek 7.30-8.15
 • mgr Monika Trzebińska- środa 9.00-10.00
 • mgr Anna Włodarska – piątek 8.50-9.35
 • mgr inż. Elżbieta Woźniak – zwolnienie lek.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl