Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dyżury nauczycieli

Godziny przeznaczone na rozmowy z rodzicami - rok szkolny 2018/2019

 • dyzury nauczycielimgr Anna Andrzejewska – środa 10.40-11.25
 • mgr Monika Chabasińska - poniedziałek 12.20-13.05
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski - poniedziałek 13.05-13.50
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska - poniedziałek 9.40-10.25
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski - wtorek 13.00-14.00
 • mgr Rafał Jankowski - poniedziałek 9.35-12.20
 • mgr inż. Anna Kopacka - wtorek 11.30-12.15
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska - środa 8.50-9.25
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl - piątek 13.00-14.00
 • mgr Sylwia Kubiak - poniedziałek 9.40-10.25
 • mgr Joanna Laskowska - piątek 9.40-10.40
 • mgr Dariusz Lemanowicz - czwartek 13.10-13.55
 • Rafał Lewandowski - poniedziałek 13.00-14.00
 • ks. mgr Maciej Grabowski - piątek 10.40-11.25
 • mgr Joanna Albrecht - poniedziałek 8.50-10.30
 • ks. mgr Sylwester Malczyk – czwartek 12.00-13.05
 • mgr Krzysztof Moraczewski – wtorek 9.35-12.20
 • mgr Małgorzata Muraczewska – wtorek 11.00-12.15
 • Juliusz Rosiak - wtorek 13.00-14.00
 • mgr inż. Wojciech Rudziński - środa 14.00-15.00
 • mgr Łukasz Sawicki – poniedziałek 10.30-11.30
 • mgr Barbara Stanna – czwartek 14.00-15.00
 • mgr Aleksandra Stanuch - czwartek 13.10-13.55
 • lic. Jerzy Śpibida – czwartek 13.00-14.00
 • mgr Monika Trzebińska – poniedziałek 8.45-9.45
 • mgr Anna Włodarska - wtorek 9.40-10.25
 • mgr inż. Jadwiga Śpibida – czwartek 14.15-15.00
 • mgr Sandra Dankowska – piątek 7.15-8.00
 • mgr Włodzimierz Kaczyński - czwartek 13.00-14.00

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl