Copyright 2021 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • mgr Joanna Albrecht – poniedziałek 8.50-9.35dyzury nauczycieli
 • mgr Anna Andrzejewska – piątek 11.30-12.15
 • mgr Monika Chabasińska – wtorek 11.30-12.15
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski – wtorek 10.40-11.30
 • mgr Cezary Garnuszek – środa 13.05-13.50
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska –czwartek 9.40-10.25
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski – czwartek 11.30-12.15
 • mgr Rafał Jankowski –wtorek 9.00-9.35
 • mgr Włodzimierz Kaczyński – poniedziałek 7.30-8.15
 • mgr inż. Anna Kopacka – piątek 9.40-10.25
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska – wtorek 10.40-11.25
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl – ----------------------------------
 • mgr Sylwia Kubiak – wtorek 12.20-13.05
 • mgr Joanna Laskowska – poniedziałek 11.30-12.15
 • mgr Dariusz Lemanowicz – wtorek 10.40-11.25
 • Rafał Lewandowski – wtorek 12.15-13.15
 • mgr Ewa Malka – wtorek 11.30-12.15
 • mgr Mateusz Markowski – wtorek 8.50-9.35
 • mgr Krzysztof Moraczewski – wtorek 9.00-9.35
 • mgr Małgorzata Muraczewska –poniedziałek 13.10-13.55
 • Juliusz Rosiak – piątek 7.45-8.30
 • mgr inż. Wojciech Rudziński – poniedziałek 14.00-14.45
 • mgr Łukasz Sawicki – środa 10.40-11.25
 • mgr Barbara Stanna – poniedziałek 12.00-13.00
 • mgr Aleksandra Stanuch –piątek 8.00-8.45
 • mgr Ewa Sztolcman -  czwartek 11.50-12.20
 • mgr Jadwiga Śpibida –środa 13.35-14.00
 • lic. Jerzy Śpibida –piątek 13.00-14.00
 • mgr Monika Trzebińska – poniedziałek 8.00-9.00
 • mgr Anna Włodarska – poniedziałek m12.15-13.05
 • mgr inż. Elżbieta Woźniak – środa 11.30-12.15
 • mgr inż. Maria Włoszek – czwartek 13.05-13.55

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl