Dyżury nauczycieli

Godziny przeznaczone na rozmowy z rodzicami - rok szkolny 2019/2020