Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Wychowawcy klas

wychowawcy klas

L.p. SZKOŁA/KLASA WYCHOWAWCA
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
1 I k/m - kucharz, mechanik mgr Krzysztof Moraczewski
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
2 II k/m - kucharz, mechanik mgr Rafał Jankowski
3 III k/m - kucharz, mechanik mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska
TECHNIKUM
4 I m.a - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mgr Anna Andrzejewska
5 II tż - technik żywienia mgr Anna Włodarska
6 II m.a - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mgr Sylwia Kubiak
7 III tż - technik żywienia mgr inż. Andżelika Kopczyńska
8 III tm - technik mechanizacji rolnictwa mgr inż. Ireneusz Danielewski
9 IV tż - technik żywienia mgr Aleksandra Stanuch
10 IV tr/m - technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa mgr Monika Chabasińska

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia