Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Wychowawcy klas

wychowawcy klas

L.p. SZKOŁA/KLASA WYCHOWAWCA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1 I - mechanik/żywienie mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska
2 II - mechanik mgr Joanna Laskowska
3 III - mechanik/żywienie mgr Krzysztof Moraczewski
TECHNIKUM
4 I - żywienie mgr inż.Andżelika Kopczyńska
5 I - mechanizacja mgr Rafał Jankowski
6 I - mechanizacja/żywienie mgr inż.Anna Kopacka
7 II - mechanizacja, żywienie mgr Aleksandra Stanuch
8 III - mechanizacja mgr Anna Andrzejewska
9 IV - żywienie mgr Anna Włodarska
10 IV - mechanizacja mgr Sylwia Kubiak
KURS KKZ
11 RL.03/2 rolnik mgr Małgorzata Muraczewska
12 RL.04/2 pszczelarz mgr inż. Joanna Seklecka-Tarka
13 RL.03/1 rolnik mgr inż. Krzysztof Kordyl
14 RL.04/1 pszczelarz mgr inż. Andrzej Rybka

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń