Copyright 2022 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Wychowawcy klas

wychowawcy klas

L.p. SZKOŁA/KLASA WYCHOWAWCA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1 I - kucharz/mechanik mgr Anna Andrzejewska
2 II - kucharz/mechanik mgr Jerzy Śpibida
3 III - kucharz/mechanik mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska
TECHNIKUM
1 I - żywienie mgr inż. Elżbieta Woźniak
2 I - mechanizacja mgr Joanna Laskowska
3 II - żywienie mgr Sylwia Kubiak
4 II - mechanizacja mgr Anna Włodarska
5 III - mechanizacja/żywienie mgr inż.Anna Kopacka
6 III - mechanizacja mgr Rafał Jankowski
7 III - żywienie mgr inż.Andżelika Kopczyńska
8 IV - mechanizacja, żywienie mgr Aleksandra Stanuch
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
1 Mechanizacja rolnictwa i agrotronika mgr Krzysztof Moraczewski
KURS KKZ
1 ROL.04/1 rolnik mgr inż. Krzysztof Kordyl
2 ROL.09 technik pszczelarz mgr Marek Podlewski
3 ROL.03 pszczelarz mgr Małgorzata Muraczewska
4 ROL.04/2 rolnik mgr inż. Maria Włoszek
5 ROL.03/1 pszczelarz mgr inż. Ireneusz Danielewski

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń