Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Wychowawcy klas

wychowawcy klas

L.p. SZKOŁA/KLASA WYCHOWAWCA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1 I - mechanik mgr Joanna Laskowska
2 II - kucharz, mechanik mgr Krzysztof Moraczewski
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3 III - kucharz, mechanik mgr Rafał Jankowski
TECHNIKUM
4 I - mechanik, żywienie mgr Aleksandra Stanuch
5 II - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mgr Anna Andrzejewska
6 III - technik żywienia mgr Anna Włodarska
7 III - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mgr Sylwia Kubiak
8 IV - technik żywienia mgr inż. Andżelika Kopczyńska
9 IV - technik mechanizacji rolnictwa mgr inż. Ireneusz Danielewski
KURS KKZ
10 I - R03 Rolnik mgr Małgorzata Muraczewska
11 II - R03 Rolnik mgr inż. Krzysztof Kordyl
12 II - R04 Pszczelarz mgr inż. Joanna Seklecka-Tarka
13 II - R17 Technik Pszczelarz mgr inż. Andrzej Rybka

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

 

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • T.06 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • R.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

20 Sie
Egzaminy poprawkowe maturalne
Data 20 08 2019 - 21 08 2019
27 Sie
Egzaminy poprawkowe
Data 27 08 2019 - 28 08 2019