Wychowawcy klas

wychowawcy klas

L.p. SZKOŁA/KLASA WYCHOWAWCA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1 I - mechanik/żywienie mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska
2 II - mechanik mgr Joanna Laskowska
3 III - mechanik/żywienie mgr Krzysztof Moraczewski
TECHNIKUM
4 I - żywienie mgr inż.Andżelika Kopczyńska
5 I - mechanizacja mgr Rafał Jankowski
6 I - mechanizacja/żywienie mgr inż.Anna Kopacka
7 II - mechanizacja, żywienie mgr Aleksandra Stanuch
8 III - mechanizacja mgr Anna Andrzejewska
9 IV - żywienie mgr Anna Włodarska
10 IV - mechanizacja mgr Sylwia Kubiak
KURS KKZ
11 RL.03/2 rolnik mgr Małgorzata Muraczewska
12 RL.04/2 pszczelarz mgr inż. Joanna Seklecka-Tarka
13 RL.03/1 rolnik mgr inż. Krzysztof Kordyl
14 RL.04/1 pszczelarz mgr inż. Andrzej Rybka