Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

  • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • rolnik
  • kucharz
  • piekarz
  • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

  • technik agrobiznesu
  • technik rolnik
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

  • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

  • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl