Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Rubinowy Jubileusz Zespoł Szkół w Kowalu

40 jubileuszDnia 17 października 2014 r. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu bardzo uroczyście obchodzono 40-lecie działalności tej dobrze zasłużonej dla terenu Kujaw wschodnich placówki oświaty rolniczej. Całość rozpoczęła się od mszy św., a następnie, już w auli szkolnej, dyrektor Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk - dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Zygmunt Grudny - dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego Odział Terenowy w Bydgoszczy Aleksander Nowakowski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, dyrektorzy okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Następnie wicedyrektor szkoły Arkadiusz Ciechalski przedstawił historię i współczesne oblicze szkoły podkreślając jej rosnący prestiż, który wynika z dobrej pracę nauczycieli i uczniów, gdyż uzyskują oni wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, czego potwierdzeniem jest zdobycie Złotej Statuetki, czyli I miejsce wśród 45 szkół rolniczych podległych MRiRW. Młodzież ma zapewnione dobre warunki do kształcenia zawodowego, które jest realizowane w oparciu o własne pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt i maszyny warsztaty oraz przyszkolne gospodarstwo, gdzie prowadzona jest uprawa roślin zgodnie z wymaganiami programu nauczania. Szkoła dzięki posiadaniu własnych autokarów organizuje dużo wyjazdów studyjnych do przodujących w branży przedsiębiorstw, instytucji, zakładów naukowych oraz na wystawy i pokazy rolnicze, żywieniowe i turystyczne. Placówka posiada własną pasiekę, którą zajmują się uczniowie pod opieką nauczycieli. Ucząca się w szkole młodzież od kilkunastu lat wyjeżdża na zagraniczne praktyki i staże do Niemiec, Holandii i Danii korzystając z programów UE: Leonardo da Vinci i Erasmus +. Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Gdańsku, dlatego też uczniowie na miejscu mogą zdawać egzaminy zawodowe we wszystkich nauczanych kwalifikacjach. Mówca zwrócił także uwagę, że szkoła jest nastawiona na bliską współpracę z lokalnym środowiskiem oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa i szeroko rozumianej sfery okołorolniczej, np. jej współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat.
Ważną częścią uroczystości były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie odznaczeń resortowych i nagród. Później nastąpiła część artystyczna: popisy wokalne solistów i szkolnego chóru, przygotowanego pod kierunkiem Stanisława Kulawiaka oraz pełna humoru inscenizacja obrzędowa z życia dawnej wsi pn. „Kiszenie kapusty" wyreżyserowana przez Monikę Chabasińską. Później goście mogli zwiedzić Szkolną Izbę Pamięci, która została zorganizowana na zaadaptowanym specjalnie na ten cel poddaszu. Całość uroczystości wieńczył wykwintny obiad przygotowany pod okiem byłej dyrektor szkoły – Jadwigi Andrzejewskiej.

(„Wieś Kujawsko-Pomorska", nr 162, XII 2014, s. 33)

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia