Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kadra

Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

 

Kadra kierownicza

 • Dyrektor - mgr Andrzej Zdrojewski
 • Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Ciechalski
 • Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu - mgr inż. Iwona Daniel

 

Nauczyciele

 • kadra 1001mgr Joanna Albrecht - język niemiecki
 • mgr Anna Andrzejewska - język angielski
 • mgr Monika Chabasińska - język polski, biblioteka
 • mgr Sandra Dankowska - fizyka
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski - przedmioty zawodowe
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Maciej Grabowski - religia
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski - przedmioty zawodowe
 • mgr Rafał Jankowski - wychowanie fizyczne
 • mgr Włodzimierz Kaczyński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Anna Kopacka - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl - przedmioty zawodowe
 • mgr Sylwia Kubiak - matematyka
 • mgr Joanna Laskowska - język angielski
 • mgr Dariusz Lemanowicz - historia, biblioteka
 • Rafał Lewandowski - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Sylwester Malczyk - religia
 • mgr Krzysztof Moraczewski - wychowanie fizyczne
 • mgr Małgorzata Muraczewska - przedmioty ekonomiczne
 • mgr inż. Andrzej Perliński - przedmioty zawodowe
 • Marek Podlewski - przedmioty zawodowe
 • Juliusz Rosiak - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Wojciech Rudziński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andrzej Rybka - przedmioty zawodowe
 • mgr Łukasz Sawicki - nauka jazdy
 • mgr Barbara Stanna - pedagog
 • mgr Aleksandra Stanuch - geografia
 • mgr Jadwiga Śpibida - chemia
 • Jerzy Śpibida - przedmioty zawodowe
 • mgr Monika Trzebińska - psycholog
 • mgr Anna Włodarska - język angielski
 • mgr inż. Elżbieta Woźniak - przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

 • Anna Rembiałkowska - księgowość
 • Justyna Sinczewska - sekretarz szkoły
 • Aneta Gdańska - kadry

 

Pracownicy obsługi szkoły

 • Janina Jóźwiak
 • Bożena Rzepecka
 • Bożena Sicińska
 • Piotr Stachniuk
 • Bartłomiej Cieszykowski

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl