Copyright 2022 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kadra

Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

 

Kadra kierownicza

 • Dyrektor - mgr Andrzej Zdrojewski
 • Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Ciechalski
 • Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu - mgr inż. Iwona Daniel

 

Nauczyciele

 • kadra 1001mgr Joanna Albrecht - język niemiecki
 • mgr Anna Andrzejewska - język angielski
 • mgr Sławomir Banasiak - WF i EDB
 • Witold Bogusławski - przedmioty zawodowe
 • mgr Monika Chabasińska - język polski, biblioteka
 • mgr inż. Ireneusz Danielewski - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Cezary Garnuszek - religia
 • mgr Alicja Gołembiewska-Lewandowska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski - przedmioty zawodowe
 • mgr Rafał Jankowski - wychowanie fizyczne
 • mgr Elżbieta Jarmużek - język niemiecki
 • mgr Włodzimierz Kaczyński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Anna Kopacka - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andżelika Kopczyńska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Krzysztof Kordyl - przedmioty zawodowe
 • mgr Sylwia Kubiak - matematyka
 • mgr Joanna Laskowska - język angielski
 • mgr Dariusz Lemanowicz - historia, biblioteka
 • Rafał Lewandowski - przedmioty zawodowe
 • ks. mgr Mateusz Markowski - religia
 • mgr Krzysztof Moraczewski - wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Janusz Mujta - przedmioty zawodowe
 • mgr Małgorzata Muraczewska - przedmioty ekonomiczne
 • mgr inż. Iwona Palczewska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Ewa Perlińska - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Andrzej Perliński - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Marek Podlewski - przedmioty zawodowe
 • Juliusz Rosiak - przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Wojciech Rudziński - przedmioty zawodowe
 • mgr Łukasz Sawicki - nauka jazdy
 • mgr Joanna Sokołowska - język niemiecki
 • mgr Barbara Stanna - pedagog
 • mgr Aleksandra Stanuch – geografia
 • mgr Ewa Sztolcman - biologia
 • mgr inż. Jadwiga Śpibida - chemia
 • mgr Jerzy Śpibida - przedmioty zawodowe
 • mgr Monika Trzebińska - psycholog
 • mgr Anna Włodarska - język angielski
 • mgr inż. Maria Włoszek – przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Elżbieta Woźniak - przedmioty zawodowe

 

Pracownicy administracji

 • mgr Anna Rembiałkowska - księgowość
 • mgr Justyna Sinczewska - sekretarz szkoły
 • mgr Aneta Gdańska - kadry

 

Pracownicy obsługi szkoły

 • Janina Jóźwiak
 • Grażyna Przybyszewska
 • Bożena Rzepecka
 • Piotr Stachniuk
 • Bartłomiej Cieszykowski
 • Krzysztof Jóźwiak

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń