Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej

kurs prowadzenie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin; 
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu; 
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego; 
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych; 
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne; 
6) ocenia jakość materiału siewnego; 
7) przygotowuje materiał siewny do siewu; 
8) planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych; 
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych; 
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin; 
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej; 
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej; 
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym; 
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin; 
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego; 
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży; 
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia